admin

3 POSTS

-

0 REACTIES

Edele Heerden

Op huiden den 27 maij 1601 binnen wij ondergeschreven eigenerfden ende samentlijcke inwoonderen van Doesum op onse kerkhoft bij malkanderen versamelt geweest en hebben aldaar een helligh (tot mijdinge alle inconvenienten in toekomende tijden...

Verdwenen huisplaatsen

In het archief van Old Doesum bewaren we een flink aantal oude foto’s van huizen en gebouwen die in Doezum staan of gestaan hebben. Sommige huizen staan er nog steeds, anderen zijn inmiddels afgebrand...

De Dorpsfilm van Doezum

In de jaren 60 zijn veel dorpsfilms gemaakt, zo ook deze van Doezum (waarschijnlijk uit 1966). Deze versie komt gedigitaliseerd van de VHS videoband, dat zorgt voor een relatief lage kwaliteit. Het is ons...

Recent posts

De Olde Gaef

De Lange Dans

Edele Heerden

Popular categories