HuisPlaats

Algemene voorwaarden & copyright

Welkom op de pagina van de HuisPlaats database! Op deze pagina kunt u onze database raadplegen met gegevens over de inwoners van Doezum, Kornhorn en Stroobos en de huizen waarin ze woonden. De data reikt op dit moment vanaf circa 1880 t/m 1970.

Wat staat er in de database?

Over het algemeen zijn alle oudere (50+ jaar oud) huisplaatsen/gebouwplaatsen in Doezum en Kornhorn te vinden. Kornhorn is opgenomen aangezien Kornhorn tot 1930 onder Doezum viel en alle huizen in Kornhorn voor 1930 dus onder Doezum werden gerekend. Ook Stroobos hoorde tot eind vorige eeuw bij Doezum. Voor een aantal punten in de tijd geldt dat de bewoners zijn opgenomen. Oude huisnummering is ook opgenomen, waardoor deze database geschikt is voor bijvoorbeeld genealogisch onderzoek. Huisplaatsen waarbij het adres gelijk is aan het huidige adres hebben wij waar mogelijk gekoppeld aan de bijbehorende GPS-coördinaten. Vooralsnog reikt de data retrospectief tot circa 1880. Mogelijk hebben wij bij sommige eenheden handmatig gegevens toegevoegd die het beeld completer maken. Het doel is ook nieuwe informatie die wij verwerken doorlopend toe te voegen.

Op welke data is deze database gebaseerd?

De bron van alle kerndata is de gemeentelijke basisregistratie (voormalige gemeente Grootegast). Auke Helmus heeft deze data handmatig digitaal gemaakt. Foto’s zijn daar waar beschikbaar overgenomen uit onze beeldbank of aangeleverd. Waar mogelijk zetten wij de bron van de informatie erbij.

Welke data ontbreekt?

De meeste nieuwere huisplaatsen zijn vanwege de herkomst, maar ook het doel van de data, niet opgenomen. Soms beschikken we zelf wel over deze gegevens. Bewonersinformatie beperkt zich daarnaast steeds tot een opname in de tijd en geeft mogelijk geen continue weergave van alle bewoners en/of eigenaren van een object. Objecten die sinds enige tijd gesloopt zijn, hebben meestal geen adres gekregen bij de laatste wijzigingen in straatnamen en huisnummering. Deze kunnen we niet automatisch op de kaart opnemen. Een koppeling met kadastrale gegevens is hierbij soms wel mogelijk, maar geeft niet direct een juiste coördinaat voor een gesloopt gebouw, deze zullen we dus nog handmatig moeten toevoegen. Vaak zijn er wel genoeg gegevens beschikbaar om zelf, handmatig, een koppeling met informatie uit het kadaster te maken en daardoor uit te vinden waar een gebouw vroeger stond.

Welke data is niet openbaar?

Vanwege de opzet van de database zijn de bewoners vanaf circa 1970 tot nu niet openbaar. Mogelijk kunnen wij later nog een schifting maken waardoor de oudste opvolgende tijdsreeks nog toegevoegd kan worden. Uiteraard zijn huidige bewoners en eigenaren op dit moment veelal via het kadaster of bijvoorbeeld de KVK op te vragen, maar wij publiceren deze gegevens niet.

Hoe betrouwbaar is de data?

Tijdens onze eigen steekproeven blijkt de data correct te zijn omgezet, maar er staan ongetwijfeld fouten in de database. Het advies is dus altijd om zelf ook onderzoek te doen en data op deze website slechts als hulpmiddel te gebruiken. Verder zijn vanwege de grote hoeveelheid gegevens zijn automatische bewerkingen uitgevoerd om de data geschikt te maken voor verdere verwerking en weergave. Het is niet uitgesloten dat gedeelten van de data daarmee verloren zijn gegaan of foutief staan weergegeven. Vooral met betrekking tot de automatische koppeling van adressen aan een locatie op de kaart is het niet gezegd dat de huisnummering altijd klopt. In dat laatste geval zou een huisplaats dus verkeerd staan weergegeven op de kaart. Fouten kunt u overigens altijd aan ons doorgeven, dan kunnen we deze waar mogelijk herstellen.

Kan ik zelf data aanleveren?

Graag! U kunt reageren in een bericht onder elk item of ons een e-mail sturen met aanvullende informatie. Het verzoek is de bron zo goed mogelijk te omschrijven en geen privacygevoelige data te delen. U moet zelf de auteursrechthebbende zijn van het materiaal dat u aanlevert (of toestemming hebben). Vooral (oude) foto’s van huizen ontvangen wij graag om het beeld compleet te maken. We onderzoeken de mogelijkheid om zelf data aan te kunnen leveren via een formulier gekoppeld aan de database.

Mag ik gegevens uit deze database gebruiken of verwerken?

Niet zonder meer. We verwijzen u naar onze voorwaarden en copyrightverklaring.

Welke data wordt in de toekomst nog toegevoegd?

Dat zijn wij aan het onderzoeken.

Waarom staat de data onoverzichtelijk weergegeven?

Om de data geschikt te houden voor semi-automatische bewerking is de weergave op dit moment niet ingericht op leesbaarheid. Aan de leesbaarheid en verdere inrichting van het databestand proberen wij in de toekomst wat te doen. Ook de filtering van de data laat nog te wensen over, u kunt het zoekbalkje gebruiken als u naar specifieke informatie op zoek bent. Als u er niet uitkomt kunt u ons altijd berichten.

Let op: De weergegeven locaties op de kaart beperken zich tot de weergave en selectie van de items op de pagina. Het is mogelijk een andere weergave dan de standaard kaartweergave in te stellen.