Datum oorspronkelijk document

    0

    Datum eerste bron (in geval van meerdere kopieën).