404

Pagina bestaat niet (meer).

De Olde Gaef

De Oude Gaaf (Olde Gaef) is zeer waarschijnlijk een oude watering die de dorpsgebieden van Opende en Doezum mede moest helpen ontwateren. Deze had mogelijk dezelfde functie als de ten noorden gelegen Oude Zijlroe....

De Lange Dans

Tegenwoordig is het kadaster onze leidraad voor het identificeren van land en eigendom, elk perceel krijgt een uniek nummer. Maar vroeger was het geven van namen aan stukken land heel gewoon, dit stelde de...

Edele Heerden

Op huiden den 27 maij 1601 binnen wij ondergeschreven eigenerfden ende samentlijcke inwoonderen van Doesum op onse kerkhoft bij malkanderen versamelt geweest en hebben aldaar een helligh (tot mijdinge alle inconvenienten in toekomende tijden...

Verdwenen huisplaatsen

In het archief van Old Doesum bewaren we een flink aantal oude foto’s van huizen en gebouwen die in Doezum staan of gestaan hebben. Sommige huizen staan er nog steeds, anderen zijn inmiddels afgebrand...